Člen ČLS JEP Logo společnosti
Společnost maxillofaciální chirurgie
Titulní stránka společnosti (dále jen MFCH)

Aktualizace: 1.12.2016

Editor:
editor.mfch@mfch.cz
Webmaster:
webmaster@medima.cz

Aktuálně

Akce

XX. OLOMOUCKÉ ONKOLOGICKÉ DNY   << Nově
9.-10.2.2017, Olomouc
MS Word dokument Přihláška (docx)

Sdělení

Zápis z 1.schůze nového výboru MFCH ze dne 16. 9. 2016
MS Word dokument Zápis ze 16.9.2016 (docx)
 
Nad maxilofaciální chirurgií žasnou i odborníci, …
Vážené kolegyně a kolegové,
při projednávání zákona o vzdělávání lékařů se v parlamentu probírá i nově zařazený základní kmen maxilofaciální chirurgie. V níže uvedeném článku (viz odkaz) se pan profesor a poslanec Kostřica veřejně vyjadřoval k naší odbornosti. Protože se domnívám, že vyjádření pana Kostřicy přesahuje meze slušnosti a serióznosti, poslal jsem mu mé osobní vyjádření, které Vám předkládám:


Vážený pane profesore a poslanče,
Přečetl jsem si v online verzi zdravotnického deníku Vaše vyjádření k navrhované změně zákona o postgraduálním vzdělávání lékařů, cituji doslova:

„Oproti tomu profesor Rom Kostřica (TOP 09) vidí věc jinak. „Na mě to dělá dojem komičnosti. Po 17 roků, do letošního ledna, jsem vedl druhé největší onkologické pracoviště hlavy a krku a deset let jsem byl předsedou společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Moje zkušenosti s oborem maxilofacilární chirurgie, a předtím to byl obor stomatochirurgický, který jsme kdysi velmi těžce etablovali, je taková, že pokud to bude samostatný obor, tak to poškodí pacienty. Zejména tam, kde se jedná o onkologii. Pokud vynecháme nějaké malajské zvyklosti, kdy je možno vyjmout nádor bez poškození kůže, pak je to naprosto nesmyslné. Pokud tu pan poslanec Svoboda mluví o urgentních zákrocích v traumatologických centrech, dobře, ale tam se jedná pouze o střední třetinu obličeje. Domnívám se, že toto by měl mít pod svou patronací krční chirurg, a nevěřím, že by to mohl být obor základní,“ říká poslanec Kostřica. „Kdyby něco takového prošlo, dal bych návrh, abychom měli samostatný obor chirurgie pravého ucha a chirurgie levého ucha,“ dodává.

Z Vašeho vyjádření může vzniknout dojem, že obor maxilofaciální chirurgie je nekompetentní a poškozuje pacienty.

Z Vašich výroků vyplývá přinejmenším neznalost základních skutečností o vzdělávání v oboru maxilofaciální chirurgie. Jako bývalý předseda společnosti MFCH ČLS JEP a bývalý prezident evropské společnosti EACMFS si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, že oba atestační obory orální a maxilofaciální chirurgie (pro zubní lékaře i všeobecné lékaře) navazují na tradice české maxilofaciální chirurgie a Vaše vyjádření znevažuje práci všech kolegů oboru MFCH v české republice.
Žádám Vás proto abyste se zdržel podobných znevažujících výroků a naší odbornosti. Vaší omluvu za tyto výroky bych považoval za přinejmenším přiměřenou.
Věřím, že budete do budoucna ctít zásady slušnosti a kolegiální spolupráce příbuzných oborů.

s pozdravem

MUDr. Daniel Hrušák, PhD.
primář stomatologické kliniky
FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň-Lochotín
Tel: +420 377 104 702
 
Nově
Výsledky voleb do výboru a revizní komise MFCH
Adobe Acrobat dokument Výsledky (pdf, 241kB)

 
Pokyny k volbám do výboru a RK společnosti MFCH
MS Word dokument Průvodní dopis k volbám (docx)
MS Word dokument Volební kandidátka - výbor společnosti (docx)
MS Word dokument Volební kandidátka - revizní komise (docx)
 
AOCMF Fellowship
- Apply Now for the 2017 AOCMF-Sponsored Clinical Research Fellowship
 
EVROPSKÝ TEST MAXILOFACIAL SURGERY
Vážení kolegové,
přeposílám INFORMACI určenou hlavně mladším kolegům. Poskytuje možnost vyzkoušet si nanečisto připravovaný projekt testování znalostí z MFCH, který by výhledově mohl být součástí evropského uznání kvalifikace.
S pozdravem
MUDr. Daniel Hrušák, PhD.
primář stomatologické kliniky
FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň-Lochotín
Tel: +420 377 104 702

Zpráva: NEW DEADLINE (and password included this time - sorry) - EIOMFA - your login details and password - Exam is open now and will close on 3 May 2016

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové.
Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit jako volební komise Společnosti maxillo-faciální chirurgie ČLS JEP k aktivní účasti ve volbách do výboru společnosti. Prvním krokem voleb je sestavení kandidátní listiny.
Vaše nominace zasílejte, prosím, na emailovou adresu jiri.borovec@kzcr.eu do 31.03.2016. V rámci hladkého průběhu voleb a ustanovení výboru společnosti Vás prosím, Vámi navrhované kandidáty oslovte a ubezpečte se o jejich zájmu a dobré vůli pro naši společnost pracovat v případě zvolení.
Volební kandidátka bude následně zveřejněna na našem webu www.mfch.cz. V případě nezájmu některých kandidátů, kteří by na kandidátní listině byli uvedeni, prosím o jejich zpětnou vazbu a budou z kandidátky vyřazeni.
Pro vaši informaci si ještě dovoluji upřesnit způsob a provedení voleb. Tyto budou pořádány elektronickou formou ve spolupráci s ČLS JEP jednokolově, v termínu, který Vám spolu s přihlašovacími údaji bude sdělen prostřednictvím dopisu na Vámi uvedené adresy cestou ČLS JEP. Pokud u Vás došlo v poslední době ke změně zasílací adresy a emailu (případně telefonu), prosím Vás o aktualizaci těchto dat na členské základně ČLS JEP. Nejlépe přehlednou formou – jméno, společnost, adresa, email, telefonní číslo – na email cle@cls.cz.
Za volební komisi Vám všem děkujeme za spolupráci.

S pozdravem
volební komise k volbám výboru společnosti MFCH
dr. Borovec, dr. Šipoš a dr. KřivaSpolečnost MFCH ČLS JEP spolupracuje s Českou stomatologickou komorou (ČSK)
Po dojednání s presidentem ČSK MUDr. P. Chrzem byla Společnost MFCH ČLS JEP akceptována za spolupracující odbornou společnost ČSK. Viz http://www.dent.cz/index.php?id_strana=5-Odborne-spolecnosti
Věříme že tento krok povede k dalšímu zkvalitnění vzájemné spolupráce.

Společnost MFCH ČLS JEP spolupracuje s Českou stomatochirurgickou společností (ČSCHS)
Společnost MFCH ČLS JEP a Česká stomatochirurgická společnost se dohodly na vzájemné spolupráci nejen při kultivaci sítě stomatochirurgických pracovišť.
Adobe Acrobat dokument Společné prohlášení ČSCHS a MFCH (pdf, 303kB)

AOTrauma Europe Research Call for Mini-Grants
Deadline for AOTEU Research Grant applications: February 29, 2016.
Details

Vyjádření společnosti MFCH k "Síti stomatochirurgických pracovišť" a uplatňování kódu 00968
MS Word dokument Vyjádření MFCH (doc, 221kB)
MS Word dokument Vyjádření zdravotní ředitelky OZP (docx, 13kB)

Zápisy ze 7.2.2013
Zápis ze schůze výboru společnosti MFCH konané 7.2.2013
Zápis ze shromáždění členů společnosti MFCH 7.2.2013

Informace o vzdělávání v MFCH
MS Word dokument Informace o specializačním vzdělávání v maxillofaciální chirurgii (doc, 64kB)
Adobe Acrobat dokument Vzdělávací program nástavbového oboru MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE (pdf, 155kB)
Adobe Acrobat dokument Vzdělávací program oboru ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE (pdf, 153kB)

Adobe Acrobat dokument AAOMS Parameters of Care 5th Edition - 2012
(pdf, 3.6MB)

Výsledky voleb MFCH 2011:
MS Word dokument Zápis z 13.10.2011 (doc, 27kB)
Nové složení výboru bude oznámeno po schůzi výboru společnosti MFCH, která proběhne 11.11.2011.

International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS) 2011 Trainee Survey
Letter  •  Survey

EACMFS 2014
Adobe Acrobat dokument Dopis předsedy MFCH (pdf, 1.8MB)

Adobe Acrobat dokument EBOMS Assessment - Evropská kvalifikace v MFCH
(pdf, 30kB)

Adobe Acrobat dokument Nabídka projektu MediPool pro členy společnosti MFCH
(pdf, 2.01MB)

Stanovisko výboru společnosti k problematice operací náhrad čelistních kloubů

Adobe Acrobat dokument Trojí kvalifikace pro Maxilofaciální chirurgii - Návrh EU - podrobnosti na straně 3
(pdf, 600kB)

Přihlášení pro členy

Jméno:
Heslo:

Zpráva pro členy MFCH

Registrací získáte přístup k interním informacím MFCH, diskuznímu fóru a elektronickým konferencím MFCH.

Pomoc

Pokud ještě nejste registrováni na tomto webu, použijte registrační formulář.

Pokud jste zapomněli heslo, nechte si poslat nové.

V případě jakýchkoliv jiných problémů s webem kontaktujte editora webu.
Copyright © 2002-2017 Společnost maxillofaciální chirurgie
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz


Reklama systému MEDIMA.cz